Praktijk


Annelies Van Overbeke

Doelgroep

(Jong) Volwassenen kunnen met mij contact op nemen (al dan niet op advies van een arts ) omdat ze geconfronteerd worden met een probleem waar ze zelf niet uitkomen. Het kan bijvoorbeeld gaan om: angst, burn-out, depressie, gebrek aan energie, rouwverwerking, slaapproblemen, relatie- en/of gezinsproblemen, traumatische of beladen levenservaringen, stress- en spanningsklachten, levensfaseproblematiek, hechtingsproblemen.

Werkwijze

Elke vorm van begeleiding start met een intake gesprek.

Als eerste stap maak je een telefonische afspraak voor dit kennismakingsgesprek. Indien je telefoontje niet onmiddellijk beantwoord kan worden, spreek dan gerust iets in op het antwoordapparaat. Vergeet niet je telefoonnummer te vermelden. Je wordt dan teruggebeld.

In dit eerste gesprek wordt uitgediept wat juist het probleem en jouw vraag is, en welke vorm van therapie of begeleiding het meest geschikt is om deze vraag te beantwoorden.

Je wordt geïnformeerd over de behandelmethode en in overleg en samenspraak worden afspraken gemaakt over de volgende stappen. Soms volstaat een kortlopende begeleiding, in de vorm van één of meerdere gesprekken. Of het intake gesprek is de start van een eerder langlopende begeleiding of psychotherapie. 

Pesso-Psychotherapie

Pesso-Psychotherapie is een therapie met focus op eigen beleving en ervaring van de cliënt. Door de lichamelijke ervaringsgerichte invalshoek wordt duidelijk hoe problemen zijn ontstaan en wat nodig is om ze te helen.  Door de lichamelijke ervaringsgerichte invalshoek van Pesso-Psychotherapie kunnen we bovendien op een dieper niveau bij wezenlijke conflicten komen, worden afweerstrategieën verhelderd, kunnen ondragelijke emoties veilig geuit en gereguleerd worden en onvervulde behoeften alsnog symbolisch vervulling krijgen.

Als tegengewicht voor negatieve ervaringen zoals gemis of trauma uit het verleden bouwen we correctieve ervaringen op die eveneens lichamelijk worden beleefd en verankerd.

Pesso-Psychotherapie kan zowel individueel als in groep plaatsvinden.